Održan webinar „Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je 20. i 21.04.2022. godine online edukaciju (webinar) putem Zoom platforme/aplikacije na temu „Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta“. Predavanja na webinaru su održale mr.sci. Alma Aganović i Amela Kovačević, dipl.el ing.

Na početku edukacije direktorica Instituta za edukaciju dr.sci Elma Kovačević-Bajta upoznala je polaznike o kontinuiranom opredjeljenju VTK BiH za razvoj i primjenu standarda upravljanja kvalitetom kao neprekidnim aktivnostima poboljšavanja njegove učinkovitosti. Kao primjer kontinuiranog upravljanja rizicima navela je nekoliko novih rizika sa kojima se Institut, zbog novih načina organizacije poslova prouzrokavanih pandemijom COVID-19, susreo u svom radu kao i poduzetim aktivnostima na njihovom prevazilaženju. Također je pozvala polaznike edukacije da uzmu učešće u pisanju stručnih i naučnih radova u novopokrenutom časopisu Infokom Science. https://infokomscience.komorabih.ba/poziv/

U okviru webinara prezentirane su sljedeće teme: Uvod – Kontekst organizacije; Interni kontekst organizacije; Eksterni kontekst organizacije; Razumijevanje internog i eksternog konteksta organizacije; Općenito o rizicima; Pojmovi i definicije; Načela upravljanja rizicima; Analiza i procjena rizika (ISO 31000, ISO 31010); Proces upravljanja rizicima; Identifikacija rizika; Metodologije procjene rizika; Obrada rizika; Implementacija razmišljanja zasnovanog na riziku – kako implementirati zahtjeve za analizu rizika, registar rizika; Strategije za negativne rizike ili prijetnje: Za kritične rizike visokog uticaja, za manje kritične rizike slabijeg uticaja; Strategije za pozitivne rizike ili prilike; Studij slučaja.

Moderator događaja je bio Mirza Konjo, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH.