Održan webinar „Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija“

Vanjskotrgovinska komora BiH i Konrad Adenauer Stiftung su realizirali webinar “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija”, koji je održan putem Zoom online platforme, 23.02.2021. godine.

U uvodnom djelu webinara učesnicima su se obratili dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK BiH i Sven Petke, direktor predstavništva Konrad Adenauer Stiftung u Bosni i Hercegovini. U toku webinara prezentirani su zahtjevi standarda ISO 27001:2013, odnosno principi i koncepti informacione sigurnosti, kontekst organizacije, liderstvo, planiranje i sl. Pored toga, predstavljena su iskustva iz prakse, te je posebno istaknut značaj implementacije standarda ISO 27001, jer organizacije na taj način demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšanja u sistemu upravljanja bezbjednošću informacija.

Na webinaru je učestvovalo 60 učesnika.

Predavač na webinaru je bio: Dragan Simović, PECB vodeći auditor TUV Adria d.o.o. (partner of TUV Thuringen) za sistem upravljanja bezbjednosti infrormacija.