Održan webinar u okviru projekta “DigiTools”

U sklopu projekta ”DigiTools – Razvoj digitalne promocije i alata za bh. mala i srednja poduzeća za pristup međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore“, a koji Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira uz potporu projekta Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, održan je webinar za bh. kompanije iz metaloprerađivačkog sektora i za predstavnike lokalnih samouprava u BiH.

Cilj webinara bio je prijenos znanja i iskustva o digitalnoj transformaciji i korištenju digitalnih alata za pristup međunarodnom tržištu.

Webinar je, u okviru prve sesije koju je vodila gđa Nejira Močević, ekspert VTK/STK BiH, učesnicima ponudio nova znanja i informacije o korištenju digitalnih alata za istraživanje tržišta i pronalazak potencijalnih kupaca/partnera na ciljnim tržištima, sa posebnim fokusom na digitalnu bazu podataka D&B Hoovers. Učesnici webinara su dobili korisne informacije o mogućnostima koje pruža ova baza, te savjete na koji način mogu specificirati svoj zahtjev kako bi dobili kastomiziran izvještaj u odnosu na njihove potrebe.

Drugi dio webinara usmjeren je na prijenos znanja i iskustva o procesu digitalne transformacije, digitalnom prisustvu, te najnovijim trendovima i naučenim lekcijama – sa fokusom na metaloprerađivački sektor. Ovaj dio webinara održala je gđa Dženeta Schitton, ekspert iz bh. dijaspore, dajući prisutnim učesnicima informacije o pozitivnim učincima digitalne transformacije na resurse kompanija, sa posebnim osvrtom na alate digitalnog marketinga i efekte korištenja istih na izvoznu prodaju. Diskusija sa učesnicima webinara, kao i upitnik koji će ekspert dostaviti bh. kompanijama nakon webinara i analiza istog, dati će uvid u stvarno stanje digitalne transformacije u pomenutim kompanijama i potrebe za konsultantskom podrškom u izradi digitalne marketing strategije.

Nakon održanog webinara, a na bazi kriterija projekta i analize odgovora na pomenuti upitnik, uslijedit će odabir 2 firme iz metaloprerađivačkog sektora koje će koristiti konsultantsku podršku eksperta iz bh. dijaspore u izradi digitalne marketing strategije u periodu novembar-decembar 2021. godine.

Kriteriji za odabir firmi su sljedeći:
a. Spremnost za izvozne aktivnosti u smislu proizvodnih kapaciteta, logistike i administrativnih pretpostavki, te uključenosti u međunarodne lance vrijednosti;
b. Postojanje tržišne strategije izvoza, koja bi bila baza za digitalnu marketing strategiju;
c. Raspoloživost kadrova i organizacijskih kapaciteta kompanije za rad na strategiji u periodu novembar-decembar 2021;
d. Prednost imaju firme koje su aktivni članovi VTK/STK BiH (redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine).

Bh. kompanije iz metaloprerađivačkog sektora zainteresirane za pomenutu konsultantsku podršku, mogu se prijaviti putem e-maila na adresu nejira.mocevic@komorabih.ba, najkasnije do 12.11.2021. godine.