Održan webinar „Šta nam je činiti“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Adizes SEE je danas, 22.04.2020. godine, organizirala webinar pod nazivom „Šta nam je činiti“ sa ciljem da se sagleda novonastala situacija i da se izvedu zaključci koji bi pomogli preduzećima da se suoče sa krizom i pripreme za period nakon krize.

U uvodnom dijelu webinara, učesnicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH koja je pored ostalog kazala da Komora i Adizes South East Europe (ASEE) njeguju dugogodišnju i uspješnu saradnju.

„Dvije organizacije su poslovni partneri ali i veliki prijatelji, što pokazuje i današnja besplatna radionica koju organiziramo uprkos svim otežavajućim okolnostima uzrokovanim koronavirusom. Do sada su zajednički oragnizirani seminare na teme: Vještina vođenja timova, Kočing, Timski rad, 10 poruka u radu sa zaposlenim i drugi. Ali ono po čemu je organizacija Adizes posebno prepoznata u svijetu jeste način na koji tretiraju fenomen “upravljanje promjenama”. Potrebno je iskoristiti krizu na najbolji način. U tom smislu radionica je pokušaj da se otkrije način na koji se najbolje suočiti sa promjenama, tj. kriznim periodom i mogućim posljedicama po naše poslovanje- kazala je Kovačević- Bajtal.

Također, dr. Kovačević-Bjatal je zahvalila Dubravki Milovanović, regionalnog direktorici Adizesa za razvoj na inicijativi i podršci, te iskazala nadu za nastavak uspješne saradnje i ubuduće.

Na webinaru je istaknuta neophodnost da se obezbijedi kontinuitet rada kompanija uz istovremenu brigu za zdravlje zaposlenika u toku krize izazvane COVID-19 pandemijom. Fokus webinara je bio na četiri ključna podsistema u preduzeću: odnosi sa klijentima, transformacija poslovanja, odnosi sa zaposlenima i finansijski aspekti poslovanja.

U toku webinara diskutovalo se plenarno, ali i u radnim grupama kako bi se razmjenila mišljenja i izveli zaključci na koji način se najefikasnije može suočiti sa kriznim periodom i mogućim posljedicama po poslovanje kompanija, te se tom prilikom nastojalo ukazati i na promjene koje su pred kompanijama i u periodu nakon krize.

Članovi grupe su kazali, između ostalog, da su u početku krize uspostavili krizni menadžment (krizne štabove), kontaktirali klijente, prilagođavali proces proizvodnje i počeli nuditi usluge u skladu sa potrebama tržišta. Također je stavljen fokus na kreiranje novih proizvoda, korištenje digitalnog marketing, mailing kampanja, te su počeli nuditi pružanje usluga na daljinu.

Svi sudionici su se složili da su se suočili sa neizvjesnošću od budućnosti jer kompanije imaju smanjene ugovore ili su iste morali zamrznuti. U narednom periodu, kako su kazali, bit će potrebno raditi na konkurentnosti proizvoda, te da je za opstanak potrebno smanjiti vlastite troškove i ovaj period iskoristiti za razvoj novih proizvoda.

Takođe, kazano je da su neke kompanije u ovom kriznom periodu uspjele pronaći nova tržišta uz pomoć svojih starih klijenata, te da je potrebno je naći nove puteve za ostvarivanje uspjeha a sve u cilju stvaranja humanijeg društva u kojem živimo.

Webinaru je prisustvovalo 35 učesnika a predavači su bili g. Boris Vukić i g. Hrvoje Bogdan, prestavnici Adizes SE.