Održan webinar „Pripreme za E-carinu, primjena NCTS-a i AEO u BiH“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), u suradnji s Upravom za indirektno oporezivanje (UIO), organizirala je 29. i 30.11.2021. godine, putem Zoom platforme/aplikacije, webinar na temu „Pripreme za E-carinu, primjena NCTS-a i AEO u BiH“. Cilj webinara je bio upoznavanje privrednih subjekata sa osnovama elektronskog poslovanja sa UIO, pripremama za olakšavanje carinskih formalnosti u postupku tranzita implementacijom novog elektronskog tranzitnog sistema – NCTS; GMS sistemom i bankarskim garancijama u tranzitnom postupku; NCTS sistemom i njegovim modulima; ulogom Help deska u redovnom i rezervnom postupku; testiranjem aplikacija privrednika; AEO (Ovlašteni privredni subjekt) programom, pogodnostima AEO statusa i kako do odobrenja AEO.

U okviru dvodnevnog webinara, prezentirane su sljedeće teme:
GMS i bankarske garancije u provoznom postupku (Boris Đenadija, šef Grupe za provjeru i zaključivanje postupka provoza i osiguranje duga, šef poslovnog tima NCTS)
NCTS u BiH (Nataša Dojčinović Trtić, šef Grupe za postupak provoza, nacionalni koordinator NCTS)
Tehnička implementacija NCTS (Aleksandar Pavković, stručni savjetnik u Grupi za nacionalni Help Desk, regionalni koordinator NCTS)
Elektronsko poslovanje sa UIO (Saša Vrhovac, šef Odsjeka za eksternu podršku i član tehničkog tima NCTS)
Ovlašteni privredni subjekt (AEO) i ulazne i izlazne sažete deklaracije (Miljka Kutić, šef Odsjeka za carinske postupke)

Ciljna skupina webinara bili su predstavnici bh. poslovne zajednice, privrednici, banke, špediteri i predstavnici kompanija koje obavljaju poslove vanjskotrgovinskog prometa. Webinar je obilježio jako visok nivo interakcije između polaznika i predavača, imajući u vidu aktuelnost tema koje su prezentirane za vrijeme webinara. Webinaru je prisustvovalo ukupno 57 polaznika, ispred 46 kompanija, a polaznici su organizaciju webinara ocijenili kao blagovremenu, profesionalnu i uspješnu, a sam webinar kao koristan i informativan.