Održan webinar „Prednosti i karakteristike arbitraže kao mehanizma za rješavanje sporova u doba pandemije COVID-19”

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je 29.04.2020. godine, putem Zoom aplikacije, besplatni webinar na temu „Prednosti i karakteristike arbitraže kao mehanizma za rješavanje sporova u doba pandemije COVID-19“.

U okviru webinara prezentirane su sljedeće teme: Arbitražni sud VTK/STK BiH (Prof.dr. Abedin Bikić), Zašto izabrati arbitražu kao mehanizam rješavanja sporova – prednosti i osnovne karakteristike arbitraže (Prof.dr. Zdenko Klepić), Kako efektivno pregovarati arbitražnu klauzulu u ugovorima sa domaćim i stranim firmama? i Priznanje i poništenje arbitražne odluke (Armela Ramić).

Webinaru su prisustvovala 33 učesnika.