Održan webinar o zahtjevima standarda ISO 45001:2018

Webinar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu” je realiziran 11.09.2020. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Na webinaru je istaknuto da ISO 45001, sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama da osiguraju sigurno i zdravo radnog okruženja za vlastite radnike i druge osobe koje sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije,  a što je posebno bitno imajući u vidu da više od 7600 ljudi dnevno, u svijetu, izgubi život zbog neke vrste nesreće povezane sa radnim mjestom.

ISO 45001 u odnosu na svog prethodnika OHSAS 18001 uvodi kontekst organizacije, liderstvo, konsultiranje i uključivanje radnika, mogućnost digitalizacije dokumentacije, lakše integriranje sa drugim menadžerskim standardima poput ISO 9001 i ISO 14001, i sl.

Na webinaru je učestvovalo 80 predstavnika kompanija i organizacija iz javnog sektora, a predavač bio prof. dr. Nedim Čaušević.