Održan webinar o instrumentima i mogućnostima ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19

 

 

Webinar „Instrumenti i mogućnosti ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19 krize. Šta treba, a šta ne treba raditi”, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung, održan je 05.05.2020. godine u prisustvu 37 učesnika iz privatnog i javnog sektora, te međunarodnih organizacija.

U uvodnom dijelu webinara, učesnicima su se obratili Sven Petke, direktor Konrad Adenauer Stiftung i dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH koja je održala i izlaganje na temu „VTK/STK BiH i podrška preduzećima za vrijeme nastanka pandemije“.

Tokom izlaganja direktorica Kovačević- Bajtal je kazala, između ostalog, da je VTK/STK BiH od početka novonastale situacije izazvane koronavirusom, u skladu sa svojim nadležnostima, krenula sa aktivnostima podrške i pomoći privrednim subjektima.

-Kao zastupnik privrede u zemlji i inostranstvu nastojali smo informacije i inicijative dobijene sa terena analizirati i uputiti na adrese nadležnih institucije. Ono što se može reći, bez ikakvog pretjerivanja, jeste da je Komora uspješno implementirala ključni segment kriznog menadžmenta, a to je organizacija rada i aktivno djelovanje u novonastalim okolnostima. Pored navedenog, Komora je nastojala svoje poslovanje prilagoditi novonastalim okolnostima, te smo se fokusirali na iznalaženje modela za pružanje naših usluga i nuđenje mogućih rješenja putem edukacije i organizacije brojnih tematskih seminara- kazala je Kovačević- Bajtal i podsjetila da je u mjesecu aprilu organizirano osam edukacija na kojima je učestvovalo preko 300 polaznika, dok će u ovom mjesecu, u suradnji sa partnerima, biti organizirano 13 seminara.

Na webinaru se govorilo o ekonomskoj i fiskalnoj politici kao instrumentima za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Pored toga, prezentirano je stanje ekonomije BiH prije pojave pandemije te su navedene mjere za prevazilaženje posljedica uzrokovanih pojavom virusa. Tokom izlaganja je istaknuto, između ostalog, da uprkos ozbiljnjim problemima sa kojima se suočavamo u zdravstvenom i ekonomskom smislu, kriza predstavlja i šansu za transformaciju u smislu digitalizacije ne samo u privatnom nego i javnom sektoru, te je dat čitav niz preporuka za ublažavanje postojećeg stanja uključujući neophodnost očuvanja samostalnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine i institucije Valutnog odbora i minimiziranje “profitiranja” na račun poreskih obveznika.

Predavači na webinaru su bili mr. sc. Faruk Hadžić i mr.sc. Admir Čavalić, ekonomski analitičari.

Share This