Održan webinar o digitalnom marketingu za firme iz oblasti namještaja

 

 

Webinar pod nazivom “Digitalizacija u segmentu marketinga i prodaje u svrhu podsticanja izvoza” održan je 02.02.2021. godine za predstavnike industrije namještaja iz 12 bh. kompanija koje učestvuju u projektu “FurniDigit”.

“FurniDigit” – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH, implementira Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine uz podršku “Dijaspora za razvoj (D4D)” koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Predavač na webinaru bila je Dženeta Schitton, ekspert za digitalni marketing iz bh. dijaspore (Slovenija/ Austrija).

Kao i u ostalim industrijama, digitalizacija kuca na vrata industrije namještaja. Neke kompanije su već preduzele korake i počele koristiti digitalna oruđa u svojim marketinškim i prodajnim aktivnostima, dok su druge na početku tog procesa. Webinar je pružio uvid u šarolik opus rješenja koja se nude, s obzirom na kompleksnost kompanija i produkata, ciljna tržišta, spremnost na ulaganja, ali i na raspolaganje specifičnim znanjima.

Ovaj pregled mogućnosti je bio početak priče o konkretnim koracima koje svaka kompanija može poduzeti kako bi se uključila u digitalnu ekonomsku transformaciju i time postala konkurentnija kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima.

U nastavku, projektom je predviđeno da konsultantica iz bh. dijaspore održi individualne razgovore sa predstavnicima firmi koje su sudjelovale na webinaru, analizira konkretne izazove sa kojima se suočavaju i identificira dvije kompanije sa kojima će, prijenosom znanja i iskustva, raditi na izradi njihove digitalne marketinške strategije.

Share This