Održan webinar na temu „Self-Care during COVID-19“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Institutom za certificiranje sistema u BiH organizirala je 11.11.2020. godine, preko Zoom aplikacije, informativni webinar na temu „Self-Care during COVID-19 (smjernice i preporuke za certifikaciju)“.

Edukacija je pružila osnovna znanja o najvažnijim elementima preventivnog ICS SARS CoV 19. sistema zaštite zdravlja i sigurnosti prema najboljim, epidemiološkim smjernicama.

Cilj edukacije je bio okupiti stručnjake iz prakse i epidemiologe, kako bi prezentirali ulogu svojih institucija i aktivnosti koje su poduzeli u borbi protiv efekata koronavirusa (COVID-19), kao i na mjerama prevencije.

Predavač na webinaru je bio dr.sc. Nedim Čaušević (ICS), a sa prisutnima su svoja iskustva podijelili i g. Tomislav Grizelj (kompanija Grizelj, Sarajevo), prof.dr. Zarema Obradović (Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu) i akademik prof.dr. Refik Šećibović.

U okviru online događaja prezentirane su sljedeće  teme: Pregled trenutnog stanja CoV 19, Svrha preventivnog sistema, Sadržaj ICS specifikacija i njihovo razumijevanje, Tumačenje principa primjene ICS smjernica, Uloge i odgovornosti u CoV-19, Dosadašnja iskustva, te modaliteti poboljšanja “praćenja kontakata COVID-19 pozitivnih osoba”, Razmjena iskustava.

Učešće na webinaru je bilo besplatno, a istom je prisustvovao 51 polaznik.