Održan webinar na temu „INCOTERMS 2020“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirala je 15. i 16.02.2022. godine webinar na temu „INCOTERMS 2020“. Ovo je četvrta po redu edukacija na temu međunarodnih trgovačkih pravila (INCOTERMS 2020) koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine. Podsjećanja radi, VTK/STK BiH je dana 28.01.2020. godine uspješno organizirala seminar, a 23/24.06.2020. i 07/08.06.2021. godine i webinare na temu „INCOTERMS 2020“.

Nakon pohađanja dvodnevnog webinara „INCOTERMS 2020“, polaznici su stekli uvid u značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu, te će biti u mogućnosti da pravilno koriste Incoterms 2020, odrede mjesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru i ugovaraju uslove isporuke (Delivery terms) na jednostavan način. Polaznici su stekli osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2020, te saznali novine u Incoterms 2020 u odnosu na Incoterms 2010.

Predavač na webinaru bio je gdin. Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditirani trener za Incoterms 2010 pravila i član ICC Komisije za trgovačko pravo i praksu.

Webinar je obilježio visok nivo interakcije polaznika edukacije i predavača, sa analizom brojnih primjera iz prakse i situacijama sa kojima su se polaznici susretali u svakodnevnom poslovanju, a na koja smo u okviru edukacije pružili odgovore i pojašnjenja.

Webinar je od strane polaznika ocijenjen kao vrlo uspješan, a isti je pohađalo ukupno 12 polaznika.