Održan webinar na temu „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirala je dana 24.03.2021. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, webinar na temu „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“.

Online edukacija je organizirana u okviru projekta „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”.
Projekat „EXPO-CERTinno” sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, a u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno” je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći.

Webinar je imao za cilj da predstavi nove EU programe za period 2021 – 2027, prvenstveno grantove (bespovratna sredstva) u okviru IPA3, Horizon Europe i ostalih EU programa, a sa fokusom na prilike za finasiranje privrede i malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH. Učesnici su imali priliku da dobiju analizu prilika za finansiranje koje su im na raspolaganju u narednom periodu. Webinar je omogućio učesnicima da izaberu odgovarajući izvor finansiranja i da razumiju šta im je neophodno da bi došli do EU sredstava.

Predavači na webinaru su bili gdin. Boško Nektarijević i gdin. Vedran Šimunović, a učešće na webinaru, kojem je prisustvovalo 89 učesnika, bilo je besplatno za bh. kompanije.