Održan webinar na temu „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirala je dana 15.12.2021. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, treći i ujedno posljednji webinar u 2021. godini na temu „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“.

Predavač na webinaru je bio gdin. Boško Nektarijević, glavni ekspert za EU fondove i investicije u Evropskoj trening mreži.

U uvodnom obraćanju prisutnim se obratila direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, koja je upoznala polaznike webinara sa edukativnim aktivnostima koje organizira Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, te planom edukacija koje je VTK/STK BiH pripremila za 2022. godinu.

Online edukacija je organizirana u okviru projekta „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”, a prisutne polaznike sa projektom je upoznao gdin. Tarik Kovač, saradnik za projekte u VTK/STK BiH.

Projekat „EXPO-CERTinno” sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, a u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno” je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći.

Webinar je imao za cilj da predstavi nove EU programe za period 2021 – 2027, prvenstveno grantove (bespovratna sredstva) u okviru IPA3, Horizon Europe i ostalih EU programa, a sa fokusom na prilike za finansiranje privrede i malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH. Učesnici su imali priliku da dobiju analizu prilika za finansiranje koje su im na raspolaganju u narednom periodu. Webinar je omogućio učesnicima da izaberu odgovarajući izvor finansiranja i da razumiju šta im je neophodno da bi došli do EU sredstava.

Webinar je moderirao gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Učešće na webinaru, kojem je prisustvovalo 107 učesnika ispred 91 kompanije, organizacije i institucije, bilo je besplatno. Webinar je ocijenjen kao vrlo uspješan i koristan, uz visok nivo interakcije i pružene odgovore na brojna pitanja polaznika.

 

Share This