Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirala je dana 26.07.2021. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, drugi od ukupno tri planirana webinara na temu „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“. Učešće na webinaru, kojem je prisustvovalo 45 učesnika, bilo je besplatno za bh. kompanije.

Online edukacija je organizirana u okviru projekta „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”, a prisutne polaznike sa projektom je upoznao gdin. Tarik Kovač, saradnik za projekte u VTK BiH.

Projekat „EXPO-CERTinno” sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, a u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno” je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći.

Webinar je imao za cilj da predstavi nove EU programe za period 2021 – 2027, prvenstveno grantove (bespovratna sredstva) u okviru IPA3, Horizon Europe i ostalih EU programa, a sa fokusom na prilike za finansiranje privrede i malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH. Učesnici su imali priliku da dobiju analizu prilika za finansiranje koje su im na raspolaganju u narednom periodu. Webinar je omogućio učesnicima da izaberu odgovarajući izvor finansiranja i da razumiju šta im je neophodno da bi došli do EU sredstava.

Webinar je moderirao gdin. Mirza Konjo, stručni saradnik za edukaciju u VTK BIH, a predavači na webinaru su bili gdin. Boško Nektarijević i gdin. Mladen Kostić.