Održan webinar „Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta organizacije“

Webinar na temu „Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta organizacije“ je realiziran u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 22.09.2020. godine.

U uvodnom dijelu webinara, učesnicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju istakvši važnost procjene rizika i analize konteksta organizacije posebno kada se mijenjaju uslovi na tržištu i načinu poslovanja, te je ujedno pozvala prisutne predstavnike preduzeća da učestvuju u novom ciklusu Škole vanjskotrgovinskog poslovanja čiji je početak planiran 28.09.2020. godine.

U toku webinara su prezentirani i objašnjeni koncepti internog i eksternog konteksta organizacije, a koji mogu značajno uticati  na uspostavljanje okvira za upravljanje rizicima u organizaciji. Pored toga, prezentiran je proces upravljanja rizicima, uključujući identifikaciju rizika, metodologiju procjene rizika i tretman odnosno obradu rizika. Posebno je istaknuta potreba razvijanja poslovnog pristupa i načina razmišljanja baziranog na rizicima.

Webinar je bio interaktivan, a polaznici su imali priliku da se upoznaju sa slučajevima iz prakse u području upravljanja rizicima, sa aspekta zaštite od istih.

Na webinaru je učestvovalo 15 predstavnika kompanija i organizacija za podršku biznisu.

Predavač na webinaru je bila mr.sc. Alma Aganović. Moderator webinara je bio Mirza Konjo, stručni saradnik Instituta za edukaciju.