Održan webinar „Krizni menadžment–strateški i operativni aspekti”

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirali su danas, 16.04.2020. godine besplatni webinar na temu „Krizni menadžment–strateški i operativni aspekti“.

Webinar je imao za cilj da upozna učesnike sa strateškim aspektima kriznog menadžmenta i vrstama poslovnih kriza (prof.dr. Senad Softić, aktualni guverner Centralne banke BiH & vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu), operativnim aspektima kriznog menadžmenta i sistemima kreiranja vrijednosti (prof.dr. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu), te vanjskotrgovinskim poslovanjem u vrijeme krize i aktivnostima koje je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH poduzela kao reakciju na novonastalu situaciju (dr.sci. Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH).

U uvodnom obraćanju prisutnim se obratila i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmina Selimović, te istakla da ovaj vid saradnje između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH predstavlja primjer dobre prakse društveno-odgovornog ponašanja, kroz jačanje kapaciteta i stručnih kompetencija uposlenika bh. preduzeća.

Webinaru je prisustvovalo 96 učesnika, predstavnika 66 bh. kompanija iz 19 gradova Bosne i Hercegovine, koji su pohvalili aktivnost organizatora na pružanju besplatne edukacije na aktuelnu temu, te sam webinar ocijenili kao veliki uspjeh.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH će i u narednom periodu aktivno raditi na pripremi i realizaciji inovativnih i aktuelnih nastavnih planova i programa u elektonskoj (e-learning/webinar) formi, zbog čega preporučujemo da pratite internet i Facebook stranicu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.

Share This