Održan webinar „Kako povećati inovativnost i produktivnost timskog rada koristeći MIRO online platformu“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u saradnji sa organizacijom i-dijaspora, u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, organizirala je 28.11.2022. godine besplatni webinar na temu „Kako povećati inovativnost i produktivnost timskog rada koristeći MIRO online platformu“.

Učesnicima webinara se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te upoznala prisutne o zajedničkim edukativnim projektima koji su u protekle dvijr godine realizirani sa i-platformom. Direktorica Instituta je također upoznala polaznike sa edukacijama koje će VTK/STK BiH realizirati do kraja tekućeg godine, te pozvala predstavnike bh. poslovne zajednice da u njima uzmu učešće. Webinar je moderirao Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK/STK BiH.

U okviru webinara, koji je pohađalo 37 polaznika, pruženi su odgovori na pitanja vezana za upotrebu platforme Miro Boards i budućnost hibridnog timskog rada, kako povećati produktivnost timskog rada, kako zamijeniti Power Point prezentacije u interaktivne inovativne prezetancije, te kako pravilno raditi brainstorming i koristiti bazu od 1000+ template-a za inovativnost i strategije unutar kompanije.