Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa organizacijom i-dijaspora u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, organizirala je dana 19.11.2020. godine webinar na temu „Kako bh. kompanije mogu postati inovativnije uz korištenje kickbox metodologije“.

Na ovoj prezentaciji prezentiran je značaj intrapoduzetništva za korporacije i njihove uposlenike. U uvodu je tematizirana Kickbox metoda u korporacijskim inovacijama za aktiviranje uposlenika i stvaranje vrijednih poslovnih modela za kompanije. Ovu metodu otvorenog koda razvio je Adobe, a primijenile su je hiljade kompanija širom svijeta. Zaključeno je da ova metoda ima potencijal da odigra značajnu ulogu u jačanju intrapoduzetništva i korporacijskih inovacija u BiH.

Predavači na webinaru su bili gđa. Mineta Galijašević i gdin. Nedim Efendić.

Gđa. Galijašević radi u Odjelu za istraživanje i razvoj u kompaniji Siemens u Švedskoj, gdje vodi i projekat intrapoduzetništva. Ona je također doktorski kandidat na studiju o intrapoduzetništvu na Univerzitetu Linköping. Ranije je obnašala ulogu menadžment konsultanta u kompaniji Propia AB u Švedskoj.

Gdin. Efendić je suosnivač Scaleprocess AB, savjetodavne kompanije za poduzetnike čija specijalizacija je pomoć kompanijama u poticaju rasta. Ranije je obnašao ulogu predavača i istraživača poduzetništva na Stockholm School of Economics.

Ovaj webinar predstavlja nastavak uspješne suradnje između Vanjskotrgovinske komore BiH i organizacije i-dijaspora u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, koje su u proteklom periodu zajedno organizirale pet webinara za bh. poslovnu zajednicu.

Webinar je održan putem Zoom aplikacije/platforme, a istom je prisustvovalo 17 polaznika ispred 15 kompanija, organizacija i institucija.