Održan webinar „Intelektualno vlasništvo u vrijeme pandemije koronavirusa“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 11. – 12.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, dvodnevni webinar na temu „Intelektualno vlasništvo u vrijeme pandemije koronavirusa“.

U uvodnom obraćanju priusutnim učesnicima se obratio gdin. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao da realizacija ovog i predstojećih webinara predstavlja nastavak uspješne suradnje između Agencije za državnu službu BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske  komore BiH, koji su u proteklim godinama uspješno organizirali dva ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ u Sarajevu i Banja Luci.

Cilj webinara je bio upoznati polaznike sa posljedicama i implikacijama na razne oblike korištenja i zaštite intelektualnog vlasništva pandemije COVID-19 tako da mogu primjetiti opasnosti, ali i prilike vezane za intelektualno vlasništvo u p.c.v. Takođe, cilj je bio ukazati polaznicima na najbolju praksu širom svijeta posebno naglašavajući primjenjivost mjera u BiH kao i relevantna pravna pravila.

Poseban cilj obuke je bio omogućiti polaznicima da istaknu konkretne probleme sa kojima se susreću vezane za tematiku, te pružiti primjenjive strategije i savjete za iste.

Webinaru su prisustvovala 43 učesnika – državni službenici i predstavnici bh. kompanija i poslovne zajednice.

Share This