Održan webinar „Horizon Europe-nove šanse“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung organizirala je 21.10.2020. godine webinar na temu „Horizon Europe-nove šanse“.

U uvodnom dijelu webinara, učesnicima su se obratili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH i Sven Petke, direktor predstavništva Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini.

U toku webinara predstavljeni su EU fondovi za mala i srednja preduzeća sa fokusom na Horizon 2020-SME Instrument odnosno Horizon Europe-EIC. Prezentirana su dosadašnja iskustva u okviru EU programa Horizon 2020 (2014-2020) te njegove refleksije na perspektive finansiranja za period 2021.– 2027. godina. Posebna pažnja je posvećena razvoju produktnog potencijala, kao osnovi za EU projekte i finansijsku valorizaciju intelektualnog vlasništva firme.

Webinar je bio interaktivan, a istom je prisustvovalo 58 učesnika.

Predavač na webinaru bio je mr. sc. Asad Karišik, a moderator mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH.