Održan webinar „Elektronske javne nabavke“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 19. do 21.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Elektronske javne nabavke“.

U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio gdin. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao da realizacija ovog i predstojećih webinara predstavlja nastavak uspješne suradnje između Agencije i Komore, koje su u proteklim godinama uspješno organizirali dva ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ u Sarajevu i Banja Luci.

Cilj webinara je bio pružiti polaznicima znanja, vještine i sposobnosti u primjeni i provođenju Zakona o javnim nabavkama, u smislu korištenja dostupnih elektronskih sredstava. Učesnici webinara su upoznati sa Portalom javnih nabavki (www.ejn.gov.ba),  mogućnostima koje isti pruža, te procesom kreiranja postupaka, objave obavještenja i dostave izvještaja na Portalu javnih nabavki. Takođe, polaznici su  upoznati i sa e-Tenderingom i e-Aukcijom, te najčešćim problemima i greškama sa kojima se ugovorni organi susreću prilikom rada na Portalu javnih nabavki.

Webinaru je prisustvovalo 88 učesnika – državnih službenika i predstavnika bh. kompanija i poslovne zajednice.