Održan VII sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

Prema zaključku sa prošlog sastanka Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije u prostorijama kompanije „Unioninvestplastika“ u Semizovcu održan je sastanak Odbora Asocijacije. Sastanku su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.

U diskusiji u kojoj su učestvovali predstavnici obje Asocijacije, konstatovano je da je korisna međusobna saradnja između predstavnika Asocijacije grafičke i papirne industrije i IKT Asocijacije u cilju razmjene informacija i usluga.

Nakon diskusije zaključeno je da će predsjednik Asocijacije grafičke i papirne industrije napraviti projektni zadatak koji će usaglasiti sa dvojicom potpredsjednika Asocijacije i Fakultetom za tehničke studije Travnik. Usaglašeni material će se dostaviti i ostalim kompanijama zbog eventualnih dopuna ili sugestija. Nakon javne rasprave, zahtjev će se uputiti IKT Asocijaciji koja će projektni zadatak pregledati i dostaviti kalkulaciju i eventualne sugestije. Asocijacija će predložiti da Vanjskotrgovinska komora BiH sagleda mogućnost kandidovanja za dobivanje finansijske podrške od strane međunarodnih projekata.

Sastanak je bio koristan i konkretan i kompanije očekuju rezultate koji će im olakšati unaprijediti poslovanje.

U okviru tačke razno, članice su tražile da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine uputi dopis Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da ponovo donese odluku o davanju 30% preferencijala kompanijama, što je velika pomoć kompanijama, jer uz navedeni preferencijal BH kompanije imaju jeftiniji proizvod od konkurencije koja uglavnom ima automatizovanu proizvodnju.

Share This