Održan VI sastanak proširenog Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

U petak, 12.11.2021.godine održan je VI on-line sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije na kojem su razmatrani rezultati poslovanja grafičke i papirne industrije za devet mjeseci 2021. godine, iz kojih se vidjelo da je izvoz grafičke i papirne industrije iznosio 289.381.627 KM ili 35,3% više nego u istom periodu 2020., a 36,0% više nego za devet mjeseci 2019.

U okviru navedenog izvoza, papirna industrija je ostvarila izvoz od 235.093.688 KM ili 36,9% više nego u istom periodu 2020., dok je grafičkih proizvoda izvezeno u vrijednosti od 45.020.647 KM ili 27,0% više nego za devet mjeseca 2020.

Iz navedenih podataka se vidjelo da su porast izvoza proizvoda papirne industrije ostvarili svi proizvodi osim etiketa, a u okviru grafičke industrije štampane knjige, brošure i ostali štampani materijali, dok su novine imale pad izvoza.

Za devet mjeseci 2021. godine ukupan uvoz grafičke i papirne industrije iznosio je 346.345.957 KM ili 11,7% više nego u istom periodu 2020. , a 0,1% manje nego za devet mjeseci 2019., tako ta je pokrivenost uvoza izvozom za devet mjeseci 2021.bila 68,7%

Na sastanku je također vođena rasprava oko inicijative za saradnju sa IKT Asocijacijom koja je organizirana u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Članice su saglasne da je korisno uspostaviti saradnju sa IKT Asocijacijom u cilju razmjene informacija i usluga.

Zbog problema u obezbjeđenju potrebnih materijala za potrebe grafičke industrije predloženo je da se sagleda interes članica za organiziranjem jednog tematskog sastanka na navedenu temu.

 

Share This