Održan V sastanak Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine jučer, 09.06. održan je sastanak Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije na kojem je sekretar Asocijacije Selma Bašagić održala prezentacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni grafičke i papirne industrije u 2021., 2020. i četiri mjeseca 2022. godine. Iz prezentacije se vidjelo da su i grafička i papirna industrija ostvarile porast izvoza u posmatranim periodima. U 2021. godini izvoz je iznosio 400.150.457 KM ili 33,6% više nego u 2020. godini. Za četiri mjeseca 2022. godine izvoz je iznosio 162.274.460 KM ili 46,1% više nego u istom periodu 2021. godine. Pokrivenost izvoza uvozom je bila 81,9%, što je identično pokrivenosti u 2021. godini

Na sastanku je razmatran Izvještaj o radu Asocijacije kojeg su članice prihvatile. U okviru realiziranih aktivnosti posebna pažnja je posvećena inicijativi za saradnju sa IKT Asocijacijom koja je organizirana u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Članice su saglasne da je korisno uspostaviti saradnju sa IKT Asocijacijom u cilju razmjene informacija i usluga, tako da su predložile da se u skorije vrijeme organizira sastanak sa predstavnicima IKT Asocijacije kako bi se konkretnije razgovaralo o vidovima saradnje.

Potpredsjednik Asociacije i direktor kompanije „Unioninvestplastika“ Jasmin Muminović upoznao je prisutne sa realizacijom aktivnosti u obezbjeđenju repromaterijala putem „Unioninvestplastike“, koja ima dobra iskustva i sarađuje sa renomiranim dobavljačima papira i drugih materijala. U budućem periodu se očekuje potpisivanje ugovora sa dobavljačima izvan EU, tako da će za štamparije biti otvorene i veće mogućnosti za saradnju.

Članice su razmatarale i predloženi Plan rada Asocijacije za 2022. godinu i predložile su i neke nove aktivnosti koje nisu bile uvrštene u prijedlog.

Share This