Održan V sastanak Skupštine Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održan je V sastanak Skupštine Asocjacije drvne industrije i šumarstva. Na održanom sastanku usvojena su godišnja dokumenta: Izvještaj o radu Asocijacije u 2017. i načelno prihvaćen prijedlog Plana rada za 2018.godinu sa mogućnošću dopune u narednih sedam dana. Također, razmatrana je Informacija o proizvodnji,izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva u 2017. i prva četiri mjeseca 2018. Proizvodnja šumskih sortimenata u 2017. je smanjena, a prodaja nešto povećana u odnosu na 2016.Proizvodnja drvne industrije smanjena u posmatranom periodu, jedino je u I-IV 2018. povećana proizvodnja namještaja.

Drvna industrija Bosne i Hercegovine je u 2017. godini ostvarila izvoz u iznosu od 1.297.918.763 KM, što je za 9,2% više nego u 2016.godini. U okviru toga, izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta činio je 60,1% , a izvoz namještaja i montažne drvene gradnje 39,9. Za četiri mjeseca 2018. izvoz je iznosio 410.664.475 KM i 2% više nego u istom periodu 2017. Izvoz proizvoda drvne industrije činio je 56,%, dok je izvoz namještaj i montažnih kuća činio 43,7%. Iz navedenih podataka je uočeno povećano učešće izvoza finalnih proizvoda od drveta, posebno namještaja u ukupnom izvozu, a smanjeno učešća izvoda proizvoda drvne industrije (proizvoda šumarstva i rezane građe) u 2017. i četiri mjeseca 2018.U posmatranom periodu povećano je učešće uvoza proizvoda od drveta i smanjeno učešća uvoza namještaja.Pokrivenost uvoza izvozom u 2017. je bila 373,5% , a za I-IV 2018. 343,7%

Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana industrije Bosne i Hercegovine i ostvareni izvoz uglavnom je rezultat izvanrednih napora kompanija, s tim da je podrška organa vlasti na svim nivoima bila zanemarljiva. Veliki problem predstavlja nedostatak stručne radne snage, nesigurnost u obezbjeđenju sirovine, velika opterećenja kompanija doprinosima koje moraju plaćati po osnovu novih zakonskih propisa, tako da nema prostora za povećanje plata i stimulacije koje su bitne za zadržavanje radnika i zapošljavanje novih.Također, da bi kompanije bile konkurentnije na ino tržištu, neophodno je da inoviraju postrojenja i ukupna podrška drvnoj industriji od strane nadležnih ministarstava mora biti puno veća.

Vanjskotrgovinska komora BiH je bila nosilac izrade Strategije unapređenja izvoza drvne industrije BiH za period od 2018. do 2022.godine. Nacrt strategije je urađen i dostavljen Vijeću ministara BiH, ali ni nakon tri mjeseca dokument nije usvojen. Članice Skupštine apeluju da Vijeće ministara BiH razmotri i usvoji navedeni dokument što će sigurno koristiti kompanijama, posebno onima koje su izvozno orjentisane.
Također, članovi Skupštine očekuju da Vlada Federacije BiH što prije donese Kriterije za raspodjelu sirovine, da Vijeće ministara BiH donese ekonomske mjere koje će destimulisati izvoz proizvoda šumarstva i da se promociji drvne industrije posveti veća pažnja.

Na sastanku je prof. dr. Murčo Obućina sa Mašinkog fakulteta u Sarajevu prezentirao projekat stručnog osposobljavanja radnika za potrebe drvne industrije, čiji je nosilac Mašinski fakultet Sarajevo u saradnji sa Srednjom školom za okoliš i dizajn iz Sarajeva, Vanjskotrgovinskom komorom BiH i privredom, uz podršku USAID WHAM projekta. Navedena inicijativa je podržana od strane prisutnih članova, jer se jedna obrazovna institucija uključila u rješavanje problema nedostatka stručnih kadrova u kompanijama drvne industrije.