Održan seminar „Usklađenost ugovornog prava u BiH sa pravnom stečevinom EU

U ponedjeljak, 03.09.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je seminar na temu „Usklađenost ugovornog prava u BiH sa pravnom stečevinom EU u pogledu ugovora između privrednih subjekata (B2B ugovori) i ugovora između privrednika i potrošača (B2C ugovori)“, koji je Komora organizovala u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH.

Na početku seminara prisutnima se obratio Dr. Karsten Dummel, direktor Predstavništva KAS-a Bosni i Hercegovini, te održao kratko predavanje o Fondaciji Konrad Adenauer u BiH, koja sa VTK BiH sarađuje već duže od 3 godine kroz organizaciju edukativnih događaja i stručnih osposobljavanja bh. kompanija i privrede.

Cilj seminara je bio predstaviti Direktivu za zaštitu potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora između prodavača i pružatelja usluga i potrošača. Također, približiti Zakon o zaštiti potrošača i nepravedne odredbe u potrošakim ugovorima, kao i usklađivanje zakona i drugih propisa država članica koje se odnose na nepoštene odredbe u ugovorima. Predavač na seminaru je bila prof. dr. Meliha Povlakić, koja je dugogodišnji edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Notarske komore Federacije BiH. Također je predavala na edukacijama za državne službenike u okviru seminara organaiziranih pri Agenciji za državnu službu, te je bila edukator na mnogobrojnim seminarima u zemlji i inostranstvu.

Također, na seminaru se obratio i gdin. Seid Hadžibajrić, stručni saradnik za edukaciju VTK BiH, koji je pozdravio sve prisutne i predstavio važnost i značaj obrađene teme, te najavio nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom Konrad Adenauer u BiH, kao i ostalim partnerima VTK BiH. Na seminaru je bilo prisutno 30-tak učesnika, te je pokazao punu opravdanost i ocijenjen je kao veoma uspješan od strane prisutnih predstavnika kompanija iz cijele BiH.