Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je 18.12.2019. godine u Sarajevu seminar „Soft Management, a predavači na seminaru bili su mr. sc. Nazif Hasanbegović i dr.sc. Suad Mahmić.

Na seminaru je istaknuto, između ostalog, da je u posljednje vrijeme primjetan sve veći pritisak na poduzetnike ali i menadžere različitih organizacija za stvaranje novih i većih poslovnih vrijednosti. Shodno tome, stilovi menadžmenta se intenzivno mijenjaju tako da uspješni lideri sve više koriste integrativni i participativni stil upravljanja koji daje veći naglasak na meku snagu privlačnosti, a ne na tešku moć nepopustljivog komandovanja.

Pored toga polaznici su upoznati sa korištenjem  pet osnovnih vještina “meke moći” odnosno emocionalnom inteligencijom, vizijom, retorikom, neverbalnom komunikacijom i ličnom karizmom.

Primjenom principa “Soft menadžmenta”, u vrlo kratkom vremenskom periodu, postiže se jačanje međusobnog povjerenja i lojalnosti prema organizaciji, jačanje poslovne odgovornosti, razvoj kreativnosti uposlenih, bolji poslovni rezultati i sl.

Seminar je bio interaktivan te je omogućio aktivnu diskusiju i razmjenu iskustava  između učesnika i predavača kao i učesnika međusobno.