Održan seminar „Sistemsko rješenje za geo-promociju”

 

 

 Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je seminar na temu „Sistemsko rješenje za geo-promociju (promocija na osnovu geolokacije)“, s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s promocijom proizvoda i usluga klijentima na osnovu geolokacije, uz predstavljanje sistemskog rješenja Lokator.App – mobilne aplikacije za pametne uređaje.

Predavanje je održao dr. sci. Sanel Bajrić. On je kroz praktične primjere prikazao benefite geolokacijskog marketinga kao alata u promociji proizvoda i usluga, kao i korištenja geopozicioniranja u promociji proizvoda i usluga ciljanoj skupini (target marketing). Tokom seminara predstavljeno je sistemsko rješenje Lokator.App-a, mobilne aplikacije za Android i iOS uređaje, pomoću koje se vrši geo-targetiranje i geo-pozicioniranje marketinških kampanja prema određenoj „lokacijskoj“ skupini, te kreiraju specifične akcije, događaji, virtuelne radnje te održava realna komunikacija s ciljanim korisnicima u realnom vremenu (real time chat).

Obzirom da je seminar bio zamišljen kao interaktivni, pored predavača, nominiranu tematiku elaborirali su i učesnici, a seminar je ocijenjen kao veoma uspješan.

Share This