Održan seminar „Podrška učešću firmama iz BiH u EU programima”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju realizirao je seminar „Podrška učešću firmama iz BiH u EU programima” sa fokusom na EU Horizont 2020-Instrument za MSP. Seminar je održan 21.02.2019. godine u prostorijama Privredna komora Kantona Sarajevo u Sarajevu.

Polaznici seminara su imali priliku da na jednom mjestu i u kratkom roku dobiju jezgrovitu i preciznu informaciju koja im je omogućila uvid u ključne pretpostavke za učešće u Horizon 2020 SME Instrument, kao i uvid u uspješne primjere iz susjednih zemalja i najrazvijenijih zemalja EU. Na taj način su podržane firme da donesu svrsishodnu odluku o učešću u programu, evaluaciji svoje ideje i projekta, kao i specifičnim zahtjevima poziva Horizon 2020 SME Instrument, a sve u cilju adekvatne alokacije i čuvanja svojih resursa u ovim zahtjevnim procesima.

Na seminaru su učestvovali predstavnici kompanija iz sektora obrade metala, poljoprivrede, špedicije i IKT, te predstavnici ministarstava i lokalne zajednice.

Predavači na seminaru su bili mr. sci. Asad Karišik i Jadranko Boljanović.