Održan seminar o utjecaju oporezivanja emisija ugljika na konkurentnost bh. poduzeća

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je u suradnji s kompanijom nLogic Advisory organizirala seminar o temi „Utjecaj oporezivanja emisija ugljika na konkurentnost bh. poduzeća“.
Na seminaru su prezentirane aktivnosti za uvođenje sustava trgovanja emisijama u BiH, način njegovog funkcioniranja, postupak obračuna emisija ugljik dioksida za različite sektore, kao i mjere koje se mogu poduzeti kako bi trošak emisijskih dozvola bio što manji te na kraju i izvori financiranja za takve mjere.

Potpisivanjem deklaracije o Zelenom programu za Zapadni Balkan, 10.11.2020. u Sofiji, BiH se obavezala da će provoditi mjere u oblasti ublažavanja klimatskih promjena, kao i na niz konkretnih akcija, uključujući uvođenje takse na emisije ugljik dioksida i tržišnih modela za poticanje obnovljivih izvora energije, kao i postupno ukidanje subvencija za ugalj.

BiH trenutno radi na uvođenju sustava trgovanja emisijama što znači da će poduzeća iznad određenog praga emisija ugljik dioksida biti obavezna nabavljati emisijske dozvole. Plan je da sustav počne sa radom od 2026. godine. U pripremnoj fazi potrebno je izgraditi kapacitete za dodjelu i prodaju emisijskih dozvola, prikupljanje podataka o emisijama, izvještavanje i kontrolu. Procjena govore da će preko 100 postrojenja biti obuhvaćeno sustavom trgovanja emisijama u BiH. Posebno će biti pogođeni ugljični intenzivni sektori. Zavisno od sektora i emisija u prethodnom periodu jedan dio tih postrojenja dobit će dio besplatnih dozvola, a jedan dio će morati kupiti, s tim da će elektroenergetski sektor kupovati cjelokupni iznos emisijskih dozvola. Besplatni dio dozvola će se smanjivati u skladu s ciljevima smanjenja emisija BiH. Sredstva prikupljena od emisijskih naknada će se investirati u obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost u BiH. Procjenjuje se da se radi o iznosima od preko pola milijarde godišnje.

Uredba (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10.5.2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) je zvanično stupila na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu EU, 16.5.2023. godine. Sam CBAM će stupiti u primjenu u svojoj prijelaznoj fazi 01.10.2023., a prvi izvještajni period za uvoznike završava se 31.1. 2024. godine.
U prvoj fazi predviđeno je da CBAM pokrije uvoz sljedećih proizvoda: čelik, cement, cijevi i drugi proizvodi od čelika, aluminij, vještačka đubriva i električnu energiju.

Share This