Održan seminar o procedurama uvoza proizvoda dvojne namjene iz SAD u BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Biroom za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a je uspješno realizirala seminar “Procedure uvoza proizvoda dvojne namjene iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu”.

Direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH Sabrina Teskeredžić istakla je da je ovo je izuzetno koristan seminar koji se bavi pitanjima koja uključuju regulaciju izvoza osjetljive robe i tehnologija dvostruke namjene i da je odlična prilika da se bh. kompanije upoznaju s najnovijim pravilima vezanim za trgovinu američkim proizvodima dvojne namjene i detaljnim procedurama kontrole te na taj način osiguraju svoje nesmetano poslovanje u budućnosti. Povećanje konkurentnosti bh. privrede kroz međunarodno poslovanje, kazala je Teskeredžić, ključna je smjernica rada i djelovanja Komore, koja redovno organizira edukacije o specifičnostima poslovanja na inozemnim tržištima, uključujući i regulativu koja se tiče izvoza/uvoza, slanja radnika i prekograničnog pružanja usluga i sl. Zahvalila se predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i predstavnicima američkog Biroa za industriju i sigurnost (BIS) pri Ministarstvu trgovine Sjedinjenih Američkih Država za saradnju u realizaciji seminara.

U toku seminara, prezentirani su propisi o kontroli izvoza koje primjenjuje Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država-a, a koji se odnose na izvoz, ponovni izvoz i prijenos unutar zemlje artikala dvostruke namjene porijeklom iz SAD-a. Fokus prezentacije je bio stavljen na pet tematskih cijelina, odnosno pregled sistema kontrole izvoza, propise o izvoznoj administraciji (EAR), kontrolnoj listi trgovine (CCL), klasifikaciji artikala i licenciranju, najboljim praksama za usklađenost sa ovim propisima i sankcijama. Seminar je bio dobra prilika da se potencijalni kupci robe dvojne namjene iz Bosne i Hercegovine informiraju o sistemu kontrole izvoza SAD-a i da im se daju potrebne informacije kako bi osigurali usklađenost sa ovim propisima i procedurama.
Predavači na seminaru su bili Dina Hoffman i Martin Juven, iz Biroa za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a.