Održan seminar o NTCS-u

 

 

Seminar „NCTS-novi kompjuterizovani tranzitni sistem“ održan je u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a u fokusu edukacije je bila primjena novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS). Tom prilikom se govorilo o vrstama provoznih postupaka, prednostima zajedničkog postupka provoza upotrebom NCTS-a, primjeni  i izuzećima od primjene  NCTS-a, pravnom osnovu za provoz u sistemu NCTS-a, vrstama pojednostavljenja u postupku provoza, osnovnim i sporednim procesima NCTS-a, GMS garantnom  sistemu, grupama i elementima podataka elektronske provozne deklaracije, operativnim funkcionalnostima i iskustvima u nacionalnoj implementaciji, postupku naplate sa garancije, incidentnim situacijama i sl.

Seminar je bio interaktivan, te su učesnici dobili priliku da  dobiju odgovore na sva postavljena pitanja vezano za primjenu NCTS-a u praksi.

Share This