Održan seminar o karbonskom računovodstvu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirala je seminar „Karbonsko računovodstvo i održivo poslovanje“ kojem je prisustvovalo pedeset predstavnika bh. kompanija.
Na seminaru su mogli saznati više o upotrebi i koristi karbonskog računovodstva i praksi i standardima izvještavanja o ugljiku te strategijama karbonskog računovodstva i smanjenja stakleničkih gasova.
Predavač je Ian Thomson, profesor računovodstva i održivosti te direktor Centra za odgovorno poslovanje u Birmingham Business School, Univerziteta u Birminghamu. Thomsonova istraživanja uključuju studije o čistijoj tehnologiji, angažmanu stakeholder-a, upravljanju rizicima u vodama i poljoprivredi, indikatorima održivog razvoja, kreiranju vladine politike, klimatskim promjenama, korištenju računovodstva od strane aktivista i međunarodnim razvojnim programima. Njegovi trenutni projekti uključuju karbonsku odgovornost, operacionalizaciju SDG za poslovanje i odgovorno mjerenje poslovnih rezultata.
Seminar je realiziran uz podršku Green Recovery komponente, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade. Cilj komponente je pružiti podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 s posebnim osvrtom na zelenu tranziciju malih i srednjih preduzeća. Green Recovery je dio šireg Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija.