Održan seminar na temu “Inovativne vještine prodaje i pregovaranja”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je seminar na temu „Inovativne vještine prodaje i pregovaranja“, 14.07.2022. godine.

U uvodnom obraćanju prisutnim polaznicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te upoznala prisutne sa radom Instituta, te edukacijama koje Komora planira realizirati u predstojećem periodu.

Predavač na seminaru je bio Jasmin Hasančević – ICC / International creativity company iz Tuzle, na poziciji direktora ICC, ekspert sa 22. godine iskustva iz domena prodaje, pregovaranja i korporativnog upravljanja. Seminar je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, zaposlenicima i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblastima prodaje i pregovaranja. Seminaru su prisustvovali polaznici iz Mostara, Gračanice, Tuzle, Tešnja, Viteza, Konjica i Sarajeva.

U toku seminara apsolvirani su najznačajniji segmenti u procesima prodaje i pregovaranja, te komparacija tradicionalnog pristupa procesu prodaje/razvoj odnosa sa kupcima.

Prodaja kao poslovna funkcija važan je dio svake tržišno-orijentisane organizacije, a prodajne vještine neizostavan su element skupa profesionalnih i ličnih kompetencija svakog preduzetnika.

Charles Swab, industrijalac, rekao je još krajem prošlog vijeka:”svaki dan mi prodajemo svoje ideje, živote, planove, vrijeme, entuzijazam. Kupci su ljudi koje srećemo”.

Jedne od tema koje su obrađene na seminaru su: ”Pruži pa traži”, ”Ne prodaj, dogovori sastanak” , ”Pošteno sa ljudima” , ”Interakcija između marketinga i prodaje”. Cilj ovog seminara je bio da polaznici, unaprijede svoja profesionalna znanja i vještine koja će im biti od višestruke koristi u njihovom svakodnevnom poslu. Seminar je ocijenjen kao vrlo uspješan od strane polaznika, a isti je pohađalo 15. polaznika. Nosilac ove aktivnosti je Asim Kraković, stručni saradnik za edukaciju u VTK/STK BiH.