Održan seminar na temu „Arbitražno rješavanje sporova“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizirala seminar „Arbitražno rješavanje sporova“ s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s arbitražnim načinom rješavanja sporova – sigurnom, brzom, efektivnom i efikasnom alternativnom metodom  rješavanja sporova.

Tokom seminara, održanog 26. februara  u Komori u Sarajevu, istaknuto je da je arbitraža jedan od mogućih načina rješevanja sporova između stranaka, najčešće u oblasti privrednog (trgovačkog) prava i da arbitražna odluka ima snagu pravosnažne presude.

Prednost arbitraže u odnosu na redovni sudski postupak jeste, kako je kazano, jednostavnost procedure, stručnost arbitara i brzina odlučivanja.

– Da bi jedan spor mogao biti predmet arbitražne odluke, stranke moraju svojom slobodnom voljom odlučiti da ga povjere na odlučivanje određenoj arbitraži. Dakle, stranke moraju zaključiti pismeni ugovor u kojem ugovaraju nadležnost arbitraže tzv. arbitražna klauzula. Takva klauzula može biti unesena u glavni (osnovni) ugovor u kojem one za slučaj budućeg spora rješenje istog povjeravaju arbitraži, dakle prije nastanka spora- kazao je g. Abedin Bikić, predavač na seminaru i predsjednik Arbitražnog suda Vanjskotrgovinske komore BiH, te dodao da je broj sporova pred  Arbitražnim sudom VTK BiH u porastu.

– Radimo već više od 15 godina i svake godine bilježimo nešto više arbitražnih predmeta. Na početku smo godišnje imali jedan ili dva artbitražna spora, a sada u prosjeku desetak.  Moglo bi se reći da imamo otprilike riješeno više od 50 arbitražnih sporova a odluke se donose u roku od 6 do 12 mjeseci – dodao je Bikić.