Održan seminar “Korporativno upravljanje“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je seminar “Korporativno upravljanje“ s ciljem upoznavanja zainteresiranih sa konceptom i značajem korporativnog upravljanja.

Polaznike seminara, održanog   12.12.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu, u ime Vanjskotrgovinske komore BiH pozdravila je direktorica Sektora za edukaciju Elma Kovačević-Bajtal, koja je tom prilikom upoznala prisutne o aktivnostima na pripremi brošure „Plan edukacije za 2020. godinu“, te pozvala prisutne da predlože edukacije koje žele pohađati u narednom periodu kako bi Komora mogla odgovoriti očekivanjima svojih članica.

Na seminaru je, pored ostalog, istaknuto da korporativno upravljanje predstavlja skup pravila i mehanizama koji reguliraju poslovanje i generalno funkcioniranje korporacija te da dobro korporativno upravljanje omogućava efikasnije poslovanje, povećava tržišnu vrijednost korporacija, utiče na profitabilnost, omogućava jeftiniji i brži pristup novim izvorima kapitala, te, u konačnici, direktno utiče na percepciju investitora o samoj korporaciji. Principi korporativnog upravljanja su izrazito važni u razvoju dioničarstva, upravljanja korporacijama i samog tržišta kapitala.

Dobro korporativno upravljanje je stoga postalo veoma važno kako za same korporacije tako i za društvo u cjelini.

Predavači na seminaru su bili: prof.dr.sc. Aziz Šunje i dr.sc.Ensad Karić

Na kraju seminara, učesnicima se obratio predsjednik VTK BiH dr. Vjekoslav Vuković i uručio certifikate za sudjelovanje na seminaru.