Održan seminar „Javne nabavke u praksi“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirala je u petak, 03.09.2021. godine u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, seminar na temu „Javne nabavke u praksi“. U uvodnom obraćanju učesnicima seminara se obratila direktorica Instituta za edukaciju VTK, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, koja je prisutne upoznala sa aktivnostima koje realizira Institut za edukaciju, te edukacijama koje će VTK BiH realizirati u predstojećem periodu. Seminar je moderirao gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u VTK BiH.

U okviru edukacije polaznicima su prezentirane sljedeće teme: kako pravilno planirati javne nabavke, istražiti tržište, primijeniti odgovarajuću vrstu postupka javne nabavke; kako sačiniti pravilnu tendersku dokumentaciju i kako izbjeći najčešće greške pri izradi tenderske dokumentacije; kako pravilno postupiti prilikom otvaranja i analize ponuda; kako funkcioniše sistem elektronskih nabavki.

Predavači na seminaru su bili: gđa. Amela Karić, certificirani trener javnih nabavki – JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; gdin. Admir Ćebić, certificirani trener javnih nabavki i pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine; gdin. Dario Kihli, certificirani trener javnih nabavki, šef grupe za IT Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Edukacija je ocijenjena kao vrlo korisna, a istu je pohađalo 9 polaznika.

Share This