U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, u utorak (05.12.2018.), uz učešće značajnog broja privrednih subjekata i predstavnika komorskog sistema, uspješno je realizovan seminar na temu „Etika u poslovanju/Poslovni integritet“. Seminar je organizovala Komora u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI), te međunarodnim ekspertima iz pomenute oblasti s ciljem upoznavanja bh. privrednika sa neophodnošču plana integriteta i strategije za preventivno djelovanje i borbu protiv korupcije u privatnom sektoru.

Prisutne je u ime VTK BiH pozdravio potpredsjednik dr.sc. Vjekoslav Vuković koji se zahvalio Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i ostalim partnerima na saradnji, te istakao značaj praćenja i blagovremenog informisanja privrednih subjekata o aktuelnim zakonskim regulativama.

U toku seminara učesnici su se upoznali sa planom integriteta, koracima u procjeni rizika korupcije, kao i kodeksom poslovne etike i korporativnog upravljanja koji imaju za cilj povećanje transparentnosti poslovanja privrednih subjekata i odgovornosti za posljedice koje mogu nastati u toku poslovanja.

Strateški ciljevi regionalne antikorupcije inicijative su prvenstveno usvajanje i primjena univerzalnih međunarodnih antikorupcijskih alata i standarda u Bosni i Hercegovini, jačanje pravnog okvira i vladavine prava, promovisanje dobrog upravljanja i efikasne javne uprave, jačanje uloge civilnog društva i medija u borbi protiv korupcije, kao i jačanje i promocija transparentnosti i integriteta u privatnom sektoru.

Predavači na seminaru su bili: dr.sci. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH; gdin. Vladan Joksimović, šef Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI); gdin. Jovan Nicić, ekspert za oblast procjene rizika od korupcije, Prospector d.o.o. Beograd i gđa. Ana Arsenijević Momčilović, savjetnica za istraživanja i edukacije.