Održan seminar „Arbitražno rješavanje sporova”

 

 

Seminar „Arbitražno rješavanje sporova“, održan jučer u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, jedan je u nizu seminara koje Komora, odnosno Služba za pravne poslove/Arbitražni sud pri VTK/STK BiH i Sektor za edukaciju VTK/STK BiH, realizira već duže vrijeme u nastojanju da poslovnoj zajednici približi i objasni arbitražno rješavanje sporova, prvenstveno kao benefit, korist za poslovnu zajednicu, bez obzira na kojoj strani se nalazi – bilo kao tužitelj bilo kao tuženi. Prisutni učesnici seminara imali su priliku dobiti odgovore na brojna pitanja i detaljnije se upoznati sa pozitivnim aspektima Arbitražnog suda i prednostima arbitražnog rješavanja sporova. Predavač na seminaru je bio doc. dr. Almir Gagula.

Arbitraža na jedan lagodniji, mirniji, fleksibilniji, prijateljskiji način pokušava riješiti nastali spor između stranaka, u principu imajući uvijek na umu eventualnu dalju saradnju između strana u sporu. Arbitražani sud pri VTK/STK BIH je samostalan sud za arbitražno rješavanje sporova, sa sjedištem u Sarajevu, nadležan za rješavanje trgovačkih sporova u kojem stranke mogu slobodno disponirati predmetom spora; da za tu vrstu spora nije predviđena isključiva nadležnost redovnog suda i da su se stranke sporazumjele o nadležnosti Arbitraže. To je Sud koji ima svoje organe, akta, liste arbitara, itd. a Komora mu samo i isključivo daje organizacijsku i materijalnu potporu.

Da bi se arbitraža realizirala, pored već utvrđenih uvjeta o nadležnosti arbitraže, osnovni preduvjet jeste ugovorena nadležnost arbitraže i to u pisanoj formi. Nadležnost može biti ugovorena trgovačkim ugovorom – obično su to odredbe o načinu rješavanja sporova, posebnim sporazumom, razmjenom pisama, telegrama ili putem faksa.

Preporučujemo zainteresovanim privrednim subjektima da posjete web stranicu Komore gdje mogu pronaći više detalja o Arbitražnom sudu uključujući Pravilnik o organizaciji i radu Arbitražnog suda, Odluke o tarifi, odnosno troškovniku arbitraže, liste arbitara (sa i bez tzv. inozemnog elementa), i preporučeni arbitražni klauzul.

Seminar je ocijenjen kao veoma uspješan, te je na istom prisustvovalo oko 40 učesnika, predstavnika realnog i javnog sektora.

 

Share This