Održan sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora bosanskohercegovačko-britanske Privredne komore

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je sastanak predsjednika VTK/STK BiH, g. Ahmeta Egrlića i jednog od direktora UO Britansko-bosanskohercegovačke privredne komore (BBHCC) g. Dominic Robertsa, kao i direktora za Bosnu i Hercegovinu g. Samira Avdibegovića.

VTK/STK BiH surađuje sa Britansko-bosanskohercegovačkom privrednom komorom od njenog formiranja u oblastima unapređenja bilateralne saradnje BiH i Velike Britanije.

Teme današnjeg sastanka odnosile su se na zajednički koordinirane aktivnosti na poboljšanju ambijenta za poslovanje kompanija na tržištu BiH i UK, sa posebnim naglaskom na potrebu što hitnijeg potpisivanja Sporazuma o saradnji i trgovini između naše dvije zemlje.

Također, dvije komore će zajednički raditi i na važnom pitanju olakšavanja viznog režima za ulazak u UK za privrednike i građane BiH.

Tokom sastanka predstavljene su i aktivnosti kompanije Adriatic Metals, koja je najveći poslijeratni investitor u BiH u oblasti rudarstva. G. Dominic Roberts, inače direktor za korporativne poslove kompanije Adriatic Metals, upoznao je predstavnike VTK/STK BiH sa planovima ove kompanije u narednom periodu, a koji se odnose na pokretanju rudnika na lokalitetu Vareša i mnoge druge prateće projekte.

Očekuje se da će efekat navedenih investicija imati značajan uticaj na BDP BiH, kao i na zapošljavanje i sveukupni razvoj cijele regije.