Održan sastanak s novoimenovanim ambasadorom Islamske Republike Pakistan

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić održao je sastanak sa NJ.E. g. Akhtar Jamil Rao, novoimenovanim ambasadorom Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini i njegovim zamjenikom g. Shakaib Rafique.

U uvodnom dijelu sastanka, predsjednik je ambasadoru predstavio aktuelne pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Pakistana, kao i poslovne mogućnosti kojima BiH raspolaže, u okviru kojih je moguće jačati vanjskotrgovinsku razmjenu. Predsjednik je također prisutne upoznao i sa uslugama i novim projektima Komore, posebno ističući projekat Digitalne komore, platforme koja objedinjuje podatke o svim bh proizvođačima, ističući da su pozitivne promjene u društvu neophodne, te da je praćenje trendova i prilagođavanje modernim uslovima poslovanja preduslov održivog poslovanja.

Ambasador se zahvalilo predsjedniku Egrliću na prijemu i dobrodošlici, na dostavljenim informacijama, a posebnu zahvalnost je iskazao na ponuđenoj saradnji za koju smatra da može značajno doprinijeti uspješnijoj realizaciji predstojećih planova. Iskoristio je priliku predstaviti aktuelne pokazatelje ekonomske situacije u Pakistanu ističući veličinu tržišta i velike potencijale za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Također je naglasio značaj umrežavanja VTK/STK BiH sa privrednim komorama Pakistana, slijedom čega je dogovorena organizacija online sastanka kako bi se razmijenile relevantne informacije i definisali dalji koraci i aktivnosti koje treba preduzeti s ciljem unapređenja trgovinske razmjene.

Sastanku je prisustvovala i gđa Selma Bašagić, Sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva pri VTK/STK, s obzirom na to da postoji zainteresiranost za suradnju u oblasti drvne industrije, koja je značajna grana privrede Bosne i Hercegovine. Preko polovine površine BiH je pokriveno šumom, što je čini jednom od najbogatijih zemalja u regiji Jugoistočne Europe, a njeni stanovnici su s pravom ponosni na dugogodišnju tradiciju proizvodnje drvnih proizvoda i njihovog izvoza.