Održan sastanak predstavnika VTK/STK BiH i WTO

 

 

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković održao je sastanak s direktoricom Odjela za pristupanje Svjetske trgovinske organizacije Maikom Oshikawa. Tijekom sastanka razgovarano je aktualnoj situaciji  i aktivnostima Svjetske trgovinske organizacije, kao i njenim daljim planovima.

Predsjednik Vuković upoznao je gđu. Oshikawa s ulogom i aktivnostima Komore, kao i sa aktualnom situacijom u BiH vezano za pandemiju koronavirusa. Takođe je izrazio spremnost Komore da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima pruži pomoć i podršku procesu pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Direktorica Oshikawa se zahvalila predsjedniku Vukoviću na dostavljenim informacijama, te je posebno istakla zahvalnost na ponuđenoj suradnji za koju smatra da može značajno doprinijeti uspješnijoj  realizaciji predstojećih planova. Izrazila je spremnost da i lično posjeti Bosnu i Hercegovinu čim to prilike budu dozvolile.

 

Share This