Održan sastanak predstavnika VTK/STK BiH i Unije komora Pakistana

 

 

Na inicijativu Ambasade Islamske Republike Pakistan u Bosni i HErcegovini održan je sastanak predstavnika Vanjskotrgvinske/Spoljniotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Unije privrednih komora Pakistana kom su pored predstavnika komora prisustvovali i predstavnici ambasade ali i pakistanski privrednici zainteresovani za poslovanje sa bosanskohercegovačkim partnerima.

Obzirom da je na početku sastanka istaknuto da veliki broj pakistanskih kompanija nije upoznat sa potenciljalima i poslovnim mogućnostima kojim BiH raspolaže, predsjednik Komore Ahmet Egrlić i direktor BHEPA-e Enes Ališković su prisutne upoznali sa generalnim prilikama u zemlji posebno se osvrćući na ključne sektore u okviru kojih je moguće jačati vanjskotrgovinsku razmjenu.  Obzirom na kapacitete proizvodnje i prerade kojima Islamska Republika Pakistan raspolaže, predloženo je da se BiH posmatra kao dio veće cjeline, odnosno tržišta sa daleko većim brojem stanovnika, a samim tim i mogućnosti.

Share This