Održan sastanak predstavnika VTK BiH i MVP BiH na temu Škole ekonomske diplomatije

 

 

Na osnovu prijedloga Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) za nastavak saradnje na poslovima pripreme i realizacije novog ciklusa „Škole ekonomske diplomatije“, dana 17.11.2023. godine u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, održan je sastanak predstavnika VTK BiH i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (MVP BiH).

Sastanak je ispred VTK BiH otvorio g. Zdravko Marinković, potpredsjednik, uz prisustvo svojih saradnika, gđe. Sabrine Teskeredžić, direktorice Instituta za edukaciju VTK BiH i g. Mirze Konjo, saradnika za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK BiH i voditelja „Škole ekonomske diplomatije“.

Ispred MVP BiH sastanku su prisustvovali g. Dino Selimović, savjetnik u Kabinetu Ministra, g. Tarik Bukvić, šef Odsjeka za ekonomsku diplomatiju, gđa. Sanja Vidović, načelnica Ureda za diplomatsku obuku i gđa. Nejra Čekić iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o izazovima s kojim se susreću akteri ekonomske diplomatije u Bosni i Hercegovini, kao i prilikama i mogućnostima za potencijalno poboljšanje stanja i unaprjeđenja ove oblasti. Razmijenjene su ideje koje bi mogle dati doprinos unapređenju ekonomske diplomatije i predstavljanju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, posebno kroz organizaciju edukacija i stručnih osposobljavanja aktera ekonomske diplomatije.

„Škola ekonomske diplomatije“ je edukativni program VTK BiH koji ima za cilj da na jednom mjestu okupi državne službenike, predstavnike bh. poslovne zajednice i pojedince koji se pripremaju za odlazak na diplomatske misije, te upozna interesnu skupinu s primjerima dobre prakse i aktivnostima iz domena ekonomske diplomatije, a koje su pridonijele jačanju imidža država koje su predstavljene kroz angažman predavača u okviru ove škole. Profil predavača čine državni službenici (uposlenici ministarstava, agencija), počasni konzuli, predstavnici ambasada (ambasadori, atašei), akademske zajednice, međunarodnih organizacija u BiH i regionu i bh. poslovne zajednice.

Na sastanku je rezimirana dosadašnja saradnja u oblasti edukacije na temu ekonomske diplomatije, koja je započela 2016. godine, a koju VTK BiH realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH (ADS BiH), koja je izvršila certificiranje VTK BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Škola je kroz ukupno četiri ciklusa, u ukupnom trajanju od 25 dana, okupila 718 polaznika, državnih službenika i predstavnika poslovne zajednice.

VTK BiH u saradnji s MVP BiH i drugim ministarstvima i institucijama na državnom nivou planira u predstojećem periodu organizirati napredne module „Škole ekonomske diplomatije“, o čemu će državni službenici i bh. poslovna zajednica blagovremeno biti informirani.

Share This