U Hotelu Adria Ski na Kupresu, danas je održan sastanak Odbora za turizam Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kom je prisustvovao i predsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Sastanak je bio prilika da se ukaže na sve probleme sa kojima se privredni subjekti turističke branše suočavaju, te je između ostalog dogovorena i izrada strategije za razvoj turizma.

Predstavnici turoperatora pozdravili su skraćivanje roka izdavanja bosanskohercegovačkih viza za pojedine zemlje, te su izrazili nadu da će i ostale ambasade Bosne i Hercegovine slijediti isti primjer.

Pored navedenog, dogovoreno je i organizovanje prvih bosanskohercegovačkih dana turizma.