Održan sastanak Odbora rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi VTK/STK BiH

 

 

Sastanak Odbora rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi, treći po redu, održan je 12. aprila 2017. godine u Banja Luci, na temu rasprave o postojećoj legislativi.

Prema planiranom programu sastanka kratkim pozdravnim govorom prisutnima se obratili predstavnik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, g-đa. Adela Vukotić – Terek, sekretar Odbora i g-din. Miro Jurić, predsjednik Odbora, nakon čega su uslijedile prezentacije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine– Ozonska jedinica Bosne i Hercegovine, g-đa. Azra Rogović-Grubić; Federalnog ministarstva okoliša i turizma, g-đa. Almira Kapetanović, te Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, g-din. Ozren Laganin.

Prisutni su se mogli informisati o presjeku zakonske legislative u ovoj oblasti koja počinje Odlukom Vijeća ministara BiH o uslovima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač, (Sl. glasnik BiH br. 36/07), te se nastavlja na entitetske Zakone o zaštiti zraka/vazduha i Pravilnik, tj. Uredbu o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Od posebne važnosti bila je prezentacija Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zbog nedavno učinjenog iskoraka u ovoj oblasti, a koji se odnosi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha i njegovoj usklađenosti sa EU legislativom kroz takse, kaznene odredbe i uvođenje sistema dozvola kojim bi se u velikoj mjeri ova djelatnost unaprijedila.

Nakon održanih prezentacija svi prisutni su započeli dvosatnu raspravu povodom iznesenih informacija, te su dali konkretne i vrlo praktične sugestije i komentare na temu postojeće legislative u ovoj oblasti.

Planirano je aktivno nastaviti rad Odbora, te je s tim u vezi već u maju 2017. godine zakazan sastanaka povodom usvajanja Programa rada koji će sadržavati raspored aktivnosti za tekuću narednu godinu, a koji će se prije svega odnositi na uspostavljanje formalnog savjetodavnog i partnerskog statusa Odbora u sklopu aktivnosti koje provode zakonodavna tijela sa ciljem aktivnog sudjelovanja u izradi propisa, normi i pravilnika a moguće i zakona koji se tiču predmetne struke, savjetovanja pri usklađivanju BiH regulative s međunarodnim propisima, te kategorizacije i ovlašćivanja skupina fizičkih i pravnih lica vezanih uz predmetnu struku.

Mnogi privrednici su se osvrnuli na probleme sa kojima se susreću na tržištu koji se u velikoj mjeri odnose na problem “crnog tržišta” zbog prodaje freona neovlaštenim licima, te se sugerisalo nadležnim ministarstvima da se omogući sljedivost freona u cijelom procesu: od uvoza, prodaje, upotrebe ten a kraju njegove reciklaže i eventualnog izvoza radi adekvatnog zbrinjavanja. Započeli su se razgovori na temu programa rada i cijene kursa sa trening centrima na Mašinskom fakultetu Banja Luka i Mašinskom fakultetu Sarajevo u cilju podrške i animiranja većeg broja polaznika, te akreditacije trening centara zbog problema nevaženja ceritfikata van Bosne i Hercegovine.

Ppt1

Ppt2

Ppt3

 

Share This