Održan sastanak o poboljšanju kvaliteta obrazovanja i obuke u regionu

 

 

U organizaciji Sekretarijata ERI SEE u Crnoj Gori je održan sedmi po redu sastanak Poboljšanja kvaliteta obrazovanja i obuke u JIE – EQET SEE za upravljanje projektima u okviru VET komponente.

Sastanak je okupio 22 učesnika, stručne i kvalifikacione agencije i privredne komore, iz šest partnerskih ekonomija: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Srbije, a prisustvovali su članovi projektog tima Sekretarijata ERI SEE, Tina Šarić, direktorica Sekretarijata ERI SEE i menadžer projekta EQET SEE i Ivana Živadinović, regionalna koordinatorka projekta.

Sastanku su ispred BiH prisustvovali Nacionalni koordinator za biznis dr. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK /STK BiH i i Nacionalni koordinator za razvoj standarda zanimanja Dušan Sarajlić, šef Odsjeka za VET – Informacijski sistem (VETIS) i obrazovanja odraslih APOSO.

Glavni ciljevi sastanka bili su dogovor o predstojećim aktivnostima predviđenim za 2023. godinu te pokretanje izrada metodologije razvoja materijala za nastavni plan i program poljoprivrednih tehničara i bravara na regionalnom nivou. Razgovarano je i o načinu izrade metodologije za razvoj obuka za trenere za nastavnike, instruktore u kompanijama i školske koordinatore i integraciji sveobuhvatnih tema (društvena i ekološka održivost i rodna ravnopravnost) u aktivnosti i rezultate projekta EQET SEE.

Poseban fokus stavljen je na prezentaciju integracije socijalne i rodne dimenzije u nastavni materijal i nastavni materijal za nastavni plan i program poljoprivrednih tehničara i bravara (oba se razvijaju u okviru EQET SEE projekta) i razvoju teorijskog okvira za socijalnu i rodnu dimenziju u VET. Prof. Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, eksterni ekspert EQET SEE projekta za društvenu održivost i rodnu ravnopravnost, predstavio je materijal za nastavnike i strukturu predstojeće publikacije koja će imati za cilj da pruži teorijski okvir iza društvene dimenzije stručnog obrazovanja sa korisnim primjerima za pomoć nastavnicima u pružanju podrške učenicima stručnog obrazovanja.

Share This