Održan sastanak na temu provođenja Međudržavnog sporazuma Bosne i Hercegovine i SR Njemačke

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske, organizirala je danas sastanak na temu sprovođenja Međudržavnog sporazuma SR Njemačke i Bosne i Hercegovine o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstva vanjskih poslova, te predstavnici više od 20 kompanija korisnica detašmana. Sastanak je moderirao direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković.

Glavna tema sastanka je bila aktuelna problematika detaširanih preduzeća – sa akcentom na prevazilaženje problema detaširanih preduzeća u nastupajućoj 2021./2022., kao i pipreme za objavu Javnog konkursa/natječaja za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2021./2022. godini.

Prisutne je pozdravio predsjednik Ahmet Egrlić, koji se tom prilikom zahvalio ministarstvima, posebno resornom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te istakao kako je ministar Stasa Košarac učinio velike napore u rješavanju problematike detaširanih radnika, a sve u cilju realizacije postojećih i sklapanja novih poslova bh kompanija s njemačkim partnerima. Također je pozvao korisnike detašmana da dostave informacije o eventualnim novim problemima koji otežavaju njihovo poslovanje, slijedom čega je stavio na raspolaganje kapacitete komore za pružanje pomoći pri rješavanju istih.

Share This