Održan sastanak Mješovite komisije za cestovni prijevoz putnika i roba između delegacija R Hrvatske i BiH

Dana 28. i 29. maja u Zagrebu je održan sastanak Mješovite komisije za cestovni transport putnika i roba sa Republikom Hrvatskom  na kojem je iz oblasti cestovnog prijevoza tereta definiran, nepromijenjen kontigent od 8000 dozvola za prijevoz u/iz trećih država, s tim da dozvola mora biti popunjena tokom utovara u Hrvatskoj za neku treću zemlju i poništena na izlazu iz Hrvatske. Ukoliko se radi o prijevozu iz neke treće države za Hrvatsku, u Hrvatskoj se prije ulaska mora popuniti ta dozvola. Dozvola vrijedi samo za jedan prijevoz. Na ovaj način je otklonjen problem u vezi popunjavanja dozvola za treće zemlje, koji su imali prijevoznici pri ulasku u Hrvatsku sa teretom iz npr. Bosne i Hercegovine ili kada ulazi prazan, pa izvrši utovar za treću državu.

Iz oblasti cestovnog prijevoza putnika istaknut je problem nelegalnog linijskog prijevoza putnika “kombi vozilima” te je konstatovano i uvršteno u Protokol da se međunarodni linijski prijevoz putnika smije obavljati samo autobusima, te da će obje strane, u okviru zakonskih mogućnosti, poduzimati mjere za sprječavanje nelegalnog linijskog prijevoza. Naša delegacije je informisala delegaciju Hrvatske da se u Bosni i Hercegovini međunarodni prijevoz putnika obavlja samo autobusima. Hrvatska delegacija je zamoljena da, ako se prilikom kontrole utvrdi obavljanje međunarodnog prijevoza kombi vozilima registriranim u Bosni i Hercegovini iste vrati u državu registracije odnosno zabrani daljnje obavljanje prijevoza.

Na prijedlog hrvatske strane dogovoreno je da se dozvole za pogranični linijski prijevoz putnika izdaju s rokom važenja do dvije godine.

Na prijedlog naše delegacije dogovoreno je da u slučaju potrebe za obavljanjem “bis vožnji” na redovnim linijama s polaskom iz Njemačke, Austrije i sl. ili iz Republike Hrvatske, prazni autobusi iz Bosne i Hercegovine mogu ući ili izaći prazni nakon obavljenog prijevoza iz Hrvatske i bez obveze pridržavanja vremena polaska po voznom redu na toj liniji. U tom slučaju prijevoznici moraju kod sebe imati dozvolu za liniju na kojoj će obavljati ili su obavili bis vožnju.

Delegacije su usaglasile i to da u slučaju da jedan ili više prijevoznika s bosanskohercegovačke ili hrvatske strane na odobrenoj liniji ne žele dalje obavljati prijevoz (nakon isteka roka važenja dozvole ili nakon raskida ugovora o kooperaciji), partner/i na toj liniji imaju rok od šest mjeseci za pronalaženje novog partnera. Ako u navedenom roku prijevoznik koji želi obavljati prijevoz ne pronađe novog partnera nadležna tijela će ukinuti sve izdane dozvole.

Kako u oblasti cestovnog prijevoza putnika tako i iz oblasti cestovnog prijevoza tereta, zatraženo je od hrvatske strane da se pri kontroli dana boravka vozača od strane kontrolnih organa Hrvatske, kontrolira samo boravak na teritoriji Republike Hrvatske (kako ovo pitanje nije u nadležnosti Mješovite komisije ostaje da se vidi da li će taj zahtjev prihvatiti njihovo Ministarstvo unutarnjih poslova), te da se zahtijeva od kontrolnih organa na granicam da ubrzaju postupke kontrole prelaska graničnih prelaza zbog velikih troškova izazvanih zadržavnjima, te da se vodi računa da se pri izricanju kazni za prvi put učinjeni prekršaj izriče minimalna kazna iz propisanog razmaka kazni, a dogovorno je i da se prilikom kontrole može tražiti samo dozvola koja je potrebna za prijevoz koji se obavlja u momentu kontrole.

Detaljnije o odredbama Protokola i zaključcima sa ovih pregovora, možete saznati iz teksta Protokola koji možete preuzeti na sljedećem linku:
https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/06/Protokol-Mjesovita-komisija-BiH-Hrvatska-28-i-29.05.2019.godine.pdf