Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je i prigodno se obratio na otvaranju sajamske manifestacije „Hercegovački plodovi mediterana”.

Sajamska manifestacija, koju već dvanaesetu godinu zaredom organizira Udruženje Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca, u suradnji s Općinom Stolac i Javnom Ustanovom Radimlja, ima za cilj da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline te drugih mediteranskih kultura i njihovih prerađevina, te da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura, kao i da kroz samu manifestaciju prezentira turističku ponudu općine Stolac i jugoistočne Hercegovine.

Podršku organiziciji sajma dale su i stručne institucije: Federalni agromediteranski zavod Mostar, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru i Agromediteranski fakultet iz Mostara.

Ovogodišnji međunarodni sajam, koji se održava 4. i 5. oktobra, okupio je oko 120 izlagača iz cijele BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bugarske, Italije i drugih zemalja.